Понеділок
21.10.2019
05:00
Форма входу
Категорії розділу
Кошторис [2]
Звіт про фінансові результати [3]
Звіт про надходження і використання. отриманих за іншими джерелами власних надходжень [1]
План асигнувань [2]
БАЛАНС [2]
Звіт форма №7д, 7м [5]
Звіт форма №4-2д, 4-2м [2]
Звіт форма №4-1д, 4-1м [2]
Звіт форма №2д; 2м [2]
Звіт форма №4-3д, 4-3м [1]
Звіт про власний капітал [1]
Звіт про рух коштів [1]
Пошук


Снітинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Головна » Файли » Фінансова діяльність закладу » Кошторис

Кошторис
[ Викачати з сервера (20.8 Kb) ] 30.11.2017, 16:20
         
      Наказ Міністерства фінансів України
      28.01.2002  № 57  
      (у редакції наказу Міністерства фінансів України
      04.12.2015 № 1118)  
      Затверджений у сумі 3513469,00 (три  мільйони пятсот тринадцять тисяч чотириста шістдесят девять гривень о коп.) 
      (сума словами і цифрами)
        Начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту  Лубенської районної державної адміністрації              
      (посада)  
      ____________________Ю.М. Білокінь
      (підпис) (ініціали і прізвище)
                  30.09.2017_______
      (число, місяць, рік) М. П.
    КОШТОРИС    
    на  2017 рік     
23547310   Снітинська   загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Лубенської районної ради  Полтавської області
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)  
_____________________________с. Снітин,   Лубенського району    Полтавської області__________________  
(найменування міста, району, області)  
Вид бюджету _місцевий____________________________________________________________,  
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Лубенської   
                                                                                                                         районної державної адміністрації  
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________  
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* 1011020)  Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в.т.ч. школа дитячий садок ,інтернат при школі),  спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами"   
                                                                                                                                                                                            (грн.)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
загальний фонд спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ – усього х 2327369,00 1186100,00 3513469,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 2327369,00 х 2327369,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х   1186100,00 1186100,00
 надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х   х
(розписати за підгрупами)        
 інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х 32100,00 х
(розписати за підгрупами) 25020100   32100,00 32100,00
 інші надходження, у тому числі:   х 1154000,00 х
 інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) 41035001 х 1154000,00 х
 фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов’язання)   х   х
 повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   х   х
  х ** х
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ – усього х      
Поточні видатки 2000 2327369,00   2327369,00
Оплата праці 2110 1494904,00   1494904,00
Заробітна плата 2111 1494904,00   1494904,00
Грошове забезпечення військовослужбовців  2112      
Нарахування на оплату праці 2120 329127,00   329127,00
Використання товарів і послуг 2200 502058,00   502058,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 271924,00   271924,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220      
Продукти харчування 2230 56103   56103,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 19800,00   19800,00
Видатки на відрядження 2250      
Видатки та заходи спеціального призначення 2260      
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 154231,00   154231,00
Оплата теплопостачання 2271      
Оплата водопостачання і водовідведення 2272      
Оплата електроенергії 2273 25953,00   25953,00
Оплата природного газу 2274 128278,00   128278,00
Оплата інших енергоносіїв 2275      
Оплата енергосервісу 2276      
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280      
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281      
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282      
Обслуговування боргових зобов’язань 2400      
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410      
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420      
Поточні трансферти 2600      
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  2610      
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620      
Поточні трансферти урядам іноземних держав  та міжнародним організаціям 2630      
Соціальне забезпечення 2700      
Виплата пенсій і допомоги 2710      
Стипендії 2720      
Інші виплати населенню 2730      
Інші поточні видатки 2800 1280,00   1280,00
Капітальні видатки 3000      
Придбання основного капіталу 3100      
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110      
Капітальне будівництво (придбання) 3120      
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121      
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122      
Капітальний ремонт 3130      
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131      
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132      
Реконструкція та реставрація 3140      
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141      
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142      
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143      
Створення державних запасів і резервів 3150      
Придбання землі та нематеріальних активів 3160      
Капітальні трансферти 3200      
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210      
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220      
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230      
Капітальні трансферти населенню 3240      
Надання внутрішніх кредитів 4110      
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111      
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112      
Надання інших внутрішніх кредитів 4113      
        Надання зовнішніх кредитів 4210      
Нерозподілені видатки 9000      
         
Директор школи ___________Н.В. Горбик    
(підпис) (ініціали і прізвище)    
 Головний бухгалтер _____________С.В. Долженчук  
  (підпис) (ініціали і прізвище)    
30.09.2017        
(число, місяць, рік)         
М. П.***        
* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. 
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.
Категорія: Кошторис | Додав: дракоша
Переглядів: 57 | Завантажень: 4 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: