Понеділок
21.10.2019
05:02
Форма входу
Категорії розділу
Статут школи [1]
Робочий план [1]
Правила прийому до навчального закладу [1]
Свідоцтво про атестацію [1]
Наявність вакантних посад [1]
Список вчителів [1]
Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти [1]
Мова освітнього процесу [1]
Список учнів Снітинської ЗШ І-ІІІ ступенів на 2017/2018 навчальний рік [1]
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами [1]
Ліцензований та фактичний обсяг учнів закладу [1]
Освітні програми [1]
Підсумки роботи за 2016/2017 навчальний рік [1]
Відомості про приміщення та матеріальну базу [1]
Пошук


Снітинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Головна » Файли » Прозорість та інформаційна відкритість освіти » Підсумки роботи за 2016/2017 навчальний рік

Аналіз роботи Снітинської ЗШ І-ІІІ ст. за 2016/2017 навчальний рік
30.11.2017, 19:56

Аналіз роботи Снітинської ЗШ І-ІІІ ст. за 2016/2017 навчальний рік

Робота Снітинської ЗШ І-ІІІ ст. упродовж 2016/2017 навчального року була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указів Президента України та Постанов Кабінету України в галузі освіти.

Основними напрямками роботи у 2016/2017 навчальному році були такі: забезпечення конституційних прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти та рівного доступу до здобуття якісної освіти, забезпечення реалізації районних програм у галузі освіти, здійснення організаційного забезпечення проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів, підвищення рівня організації навчально-виховного процесу та рівня викладання навчальних предметів, удосконалення роботи з обдарованими дітьми, забезпечення закладу висококваліфікованими педагогічними кадрами, продовження комп’ютеризації та інформатизації, модернізація матеріально-технічної бази, забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

Головною метою діяльності школи є збереження, розвиток і примноження інтелектуального потенціалу нації, виявлення здібних та обдарованих дітей, створення умов для навчання талановитої обдарованої молоді, залучення її до систематичної науково-дослідницької, пошукової, експериментальної роботи, на основі розміщення базового компоненту освіти.

Основними завданнями діяльності є:

забезпечення реалізації права громадян на здобуття підвищеного рівня загальної середньої освіти. 

 формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину, суспільство, культуру та творчого, інтелектуального, духовного і професійного самовизначення і творчої самореалізації;

пошук і відбір здібних та обдарованих дітей;

формування в учнів умінь та навичок активної пізнавальної діяльності, розвитку творчого потенціалу;

становлення особистості, орієнтація на подальший розвиток самовиховання, самовизначення;

розробка педагогічним колективом нового змісту освіти, впровадження нових освітніх та управлінських технологій;

виховання патріотизму, любові до України, поваги до народних традицій і звичаїв національних цінностей українського народу, а також інших народів і націй;

виховання свідомого ставлення до свого здоров’я, та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності;

 реалізація психологічного забезпечення управлінського та навчально-виховного процесу в закладі.

Структура школи спрямована на забезпечення зв’язку мети і завдань навчання, виховання і розвитку дитини на кожній новій ступені з урахуванням її фізіологічних та психологічних особливостей у системі неперервного навчання, реалізацію ідеї безперервної освіти розвитку та виховання особистості як громадянина України, якому забезпечена науково-теоретична, природнича, технологічна,загальнокультурна підготовка до дорослого життя.

Провідне завдання у початковій школі – формування у дитини системи емоційно-ціннісного ставлення до світу як до багатокомпонентного об’єкту, усвідомлення себе у світі.

Основне завдання у 5 – 9 класах – забезпечення досягнення кожним учнем обов’язкового рівня освіти у відповідності до державних вимог, загальнокультурний розвиток особистості.

Провідне завдання у 10-11 класах – формування рівня освітньої підготовки учнів, який необхідний для їх подальшої успішної діяльності на виробництві, у науці, бізнесі, культурі, підготовка до вступу у вищі навчальні заклади з 2-3 предметів, особистісно орієнтованого змісту освіти відповідно до потреб,інтересів і навчальних можливостей учнів .

Кадрова політика школи спрямована на реалізацію основних напрямків модернізації системи освіти, розвиток та вдосконалення творчого потенціалу педагогічних працівників, удосконалення нормативно-правової бази професійної діяльності освітян, оволодіння педагогічними працівниками сучасними інформаційними технологіями, періодичне оновлення і взаємоузгодження змісту підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, поліпшення системи стимулювання професійного зростання педагогічних працівників.

Снітинська школа повністю укомплектована педагогічними кадрами з відповідною фаховою освітою, належним рівнем професійної підготовки.

Атестація педпрацівників школи здійснюється відповідно до вимог нормативних документів. Щорічно наказом по школі встановлюється склад атестаційної комісії, яка здійснює свої повноваження протягом навчального року. Документація та планування роботи атестаційної комісії ведеться на відповідному рівні. Вчителі, що атестуються, проводять відкриті уроки та заходи, беруть участь у роботі творчих груп та педагогічних майстернях, готують творчі звіти.

Організація методичної роботи

З метою виконання нормативних документів із питань організації навчально-виховного процесу педагогічний колектив Снітинської ЗШ  у 2016/2017 навчальному році продовжував роботу над упровадженням у практику роботи актуальних технологій навчання та виховання, створенням психолого-педагогічних передумов особистісно орієнтованої системи навчання і виховання в умовах реформування національної системи освіти.

 Протягом року вчителі школи проводили позакласні заходи в межах районних, загальношкільних місячників, декад, тижнів. Згідно з річним планом роботи протягом року проводили різноманітні позаурочні заходи з учнями.

Було організовано роботу шкільної атестаційної комісії. За участі методичного кабінету вивчалися такі питання: адаптація учнів 1-х, 5-х класів, дозування домашніх завдань вчителями початкових класів, учителями-предметниками, стан виконання навчальних планів і програм, здійснено класно-узагальнюючий контроль за діяльністю учнів 3, 9,10 класів. За результатами вивчення узагальнені матеріали, розроблені рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.

Протягом року вчителі закладу підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних, районних і обласних семінарів, навчання на курсах післядипломної освіти, а також в рамках атестації.

Виховна робота

Протягом 2016-2017 навчального року виховна робота проводилася за такими напрямками: вересень – місячник здоров’я і спорту, жовтень – місячник знань, листопад – місячник правовиховної роботи, грудень – місячник народознавства.

Вересень розпочався Днем Знань всенародним святом мудрості, доброти та творчості. Учителі початкових класів разом зі своїми вихованцями підготували виставку цікавих речей «Квітуча планета».

У жовтні традиційним стало проведення Дня українського козацтва: «Анумо козаки» для найменших школярів.

На день Святого Валентина працювала святкова пошта, а для старшокласників проведено вечір «Валентин та Валентина» (педагог-організатор Руденко Н.І.). Тиждень англійської мови підготувала і провела учитель іноземних мов Кулик О.Г. Учні взяли участь в огляді художньої самодіяльності.

Свято до Міжнародного жіночого дня. Спортивно-масова діяльність, як завжди, включає проведення різних Спартакіад з різних видів спорту. Здобули призові місця із легкоатлетичного кросу, міні-футболу серед дівчат. Готує юних олімпійців досвідчений фахівець своєї справи вчитель фізичної культури Каліман В.Б.

Завершальним акордом навчального 2016-2017 року стало Свято останнього дзвоника та Випускний, які традиційно пройшли гармонійно і урочисто. Музичний супровід шкільних та районних заходів за участю учнів школи професійно й творчо здійснює учитель музичного мистецтва Кулик О.Г..

Очікуваний результат

Виховання творчої особистості – вільної, гуманної, духовно зрілої, громадянсько-відповідальної, ініціативної, здатної до вирішення життєвих проблем, готової до самооцінки й самовиховання.

Педагогічним продуктом даної системи повинна стати модель випускника як компетентної особистості, здатної до самовдосконалення і самореалізації.

Результативність процесу виховання залежить від чітко вибудованої виховної системи закладу, від взаємодії із іншими сферами впливу.

Становлення особистості можливе тільки через колектив, згуртування колективу – через визнання кожного. Успіх особистісний – важливий момент у житті дитини, але радість колективного успіху – вищий щабель у ієрархії людських стосунків. Тому успіх – це не просто перемоги або позитивні емоції. Це, перш за все, праця, життєвий досвід, певні етапи соціалізації особистості.

 

ЗАВДАННЯ  НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК:

 

ОСВІТНІ:

забезпечення реалізації особистості в різних видах інтегративної діяльності;

ОРГАНІЗАЦІЙНІ:

створення індивідуальних проектів, програм, комплексних планів, самовдосконалення через організацію навчального процесу;

МЕТОДИЧНО-КАДРОВІ:

залучення педагогів до формування нового педагогічного мислення (прагнення до постійного оновлення знань, творчого пошуку), зорієнтованого на особистість учнів;

УПРАВЛІНСЬКІ:

управління якістю освіти на основі нових інформаційних технологій та освітнього моніторингу;

ВИХОВНІ:

відмова від педагогіки всебічного піклування, перехід до педагогіки діяльності

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ:

 

упровадження в навчальну практику інноваційних технологій, досягнень передового педагогічного досвіду та психолого-педагогічної науки;

побудова оптимальної моделі управління школою на нових концептуальних умовах;

забезпечення наступності між дошкільною системою виховання та початковим навчанням дітей шестирічного віку;

забезпечення оптимальних умов для розвитку інтелектуальних здібностей школярів;

організація успішного навчання без перевантажень;

упровадження традиційних нестандартних систем і методик навчання;

посилення особистісно орієнтованої направленості освіти;

удосконалення системи роботи ліцею щодо збереження і зміцнення здоров`я дітей;

виховання духовно і фізично здорового покоління.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

забезпечення режиму роботи у школіповного робочого дня;

наповнення проектної діяльності учнів ефективним змістом і формами (програми, авторські проекти, курси);

забезпечення оптимального використання реальних можливостей навчального закладу;

досягнення відповідності змісту і форм роботи проектів інтересам і запитам школярів;

задоволення учнів і батьків роботою закладу;

формування людини з новою ментальністю, яка усвідомлює саму себе, свою роль у суспільстві, є високодуховною, адаптованою до життя і праці в ХХІ столітті, має активну громадянську та професійну позицію, здатна до навчання упродовж усього життя, дбає про збереження та зміцнення свого здоров’я.

Категорія: Підсумки роботи за 2016/2017 навчальний рік | Додав: дракоша
Переглядів: 71 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: